Formulieren

Inschrijven van uw kind

Voor het aanmelden van u kind gebruikt verzoeken wij u om dit formulier te gebruiken:  12AL_inschrijf_formulier_112018.pdf

Dit formulier kan digitaal worden ingevuld. Daarna a.u.b. uitprinten en ondertekend bij de school in leveren.

 

De inschrijfformulieren zijn ook via school te verkrijgen.

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof dient u gebruik te maken van het verlofformulier:
Aanvraagformulier voor verlof-skoso2014.pdf


Luxe verzuim: 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom Buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.