Passend Onderwijs

Het uitgangspunt van Passend onderwijs is dat alle leerlingen recht hebben op onderwijs, op een school, die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden.
We gaan er vanuit dat elk kind dat op onze school wordt aangemeld het onderwijs moet kunnen volgen binnen zijn/haar eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Daarom proberen we als schoolteam zorg-op-maat te bieden, waardoor de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.

Samenwerkingsverband 30.06

De scholen van SKOSO maken deel uit van het Samenwerkingsverband 30.06.
Als de basisondersteuning niet toereikend is dan zet het Samenwerkingsverband 30.06 extra ondersteuning in.
Vanuit stimulerende en belemmerende factoren wordt middels een gesprek met ouders, school en externe partners (multidisciplinair overleg) bekeken wat nodig is voor een kind op het gebied van onderwijs en opvoeding. Kan een school geen passend onderwijs bieden aan een leerling dan wordt binnen het samenwerkingsverband gekeken naar de best passende onderwijsplek.
Voor meer informatie over het samenwerkingsverband verwijzen wij u naar de website www.samenwerkingsverband.3006.nl
In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit document staat beschreven welke mogelijkheden wij hebben om ondersteuning te beiden aan leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we graag naar het zorgplan van de school. 

Ouderbrochure 30.06.pdf