aanmelden nieuwe leerlingen

De stap naar de basisschool is een stap naar de “grote wereld”. Deze stap willen we zo plezierig mogelijk laten verlopen. Op school zal uw kind zich veilig en prettig moeten voelen. Pas dan kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Gedurende die schooltijd vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat u een school zoekt die aansluit bij uw ideeën over opvoeding en onderwijs.
Wij werken op Basisschool Eerschot vanuit een bepaalde visie, samen aan onderwijs en opvoeding. Meer informatie hierover vindt u in onze "schoolgids"Aanmeldformulier