Schooltijden

Vanaf 1 augustus 2017 zijn wij overgestapt naar het 5-gelijke dagen rooster voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8.
Met het 5 gelijke dagen model willen wij een doorgaande lijn in de schooldag creëren. Dat biedt duidelijkheid, rust en  structuur voor de kinderen. Deze duidelijkheid bevordert het welbevinden van de kinderen en werkt stimulerend voor de ontwikkeling van de kinderen.

Schooltijden groepen 1 t/m 8 (Per 01-08-2017):
Maandag t/m vrijdag: van 08:30u tot 14:15u
Inclusief 30 minuten lunchpauze

 

(Lunch)Protocol 5-gelijke dagen - 11072017.pdf


Inlooptijd

Binnen ons schoolconcept streven we ernaar om de kinderen naast de basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen ook te laten uitgroeien tot zelfstandige personen .

De deuren van de school gaan om 08.20 uur open. Uw kind mag vanaf dat moment naar binnen. Er is op dat moment geen toezicht op de speelplaats.
Tijdens de inloop is de leerkracht in de klas. Zo heeft u de mogelijkheid om mededelingen te doen of een korte vraag te stellen.

Om 8.25 uur gaat de bel en dient iedereen naar binnen te gaan.
Om 08.30 uur starten we met de lessen. Wel willen we u er op wijzen dat we het belangrijk vinden, dat de kinderen leren om zelfstandig naar binnen te gaan.

Een verzoek dus aan de ouders om het mee naar binnengaan met hun kinderen af te bouwen.

Per 01-08-2019 zijn de schooltijden voor de groepen 1 t/m 8: van 08:30u tot 14:00u

Aanvraag voor verlof

Luxe Verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. 
Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

 

Via onderstaand formulier kunt u verlof aanvragen voor uw (kind)eren. Het formulier kan op school bij de directie worden ingeleverd.
U wordt per mail geïnformeerd of het verlof wordt verleend of niet.


Aanvraagformulier voor verlof-skoso2014.pdf

Vakantierooster

Schoolvakanties 2018-2019: 

Herfstvakantie: maandag 15 okt. t/m  vrijdag 19 okt 2018

Kerstvakantie: maandag 24 dec. 2018  t/m vrijdag 4 jan 2019

Voorjaarsvakantie: maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019

Meivakantie: maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019 

Zomervakantie:  maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019


Vrije (mid)dagen voor alle leerlingen:
2e Paasdag: maandag 22 april 2019 (in meivakantie)

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019 (in meivakantie)

Bevrijdingsdag: zondag 5 mei ( in meivakantie)

Hemelvaart: donderdag 30 mei en 31 mei 2019

2e Pinksterdag: maandag 10 juni 2019

Laatste schooldag: vrijdag 5 juli (vanaf 12.00 uur)


STUDIE(MID)DAGEN 2018-2019:

Donderdag 4 okt 2018 (hele dag)
Donderdagmiddag 11 oktober 2018 (vanaf 12:00uur)
Dinsdagmiddag 20 november 2018 (vanaf 12:00uur)
Donderdag 6 december 2018 (hele dag)
Donderdagmiddag 10 januari 2019 (vanaf 12:00uur)
Dinsdag 12 februari 2019 (hele dag)
Donderdagmiddag 28 maart 2019 (vanaf 12:00uur)
Dinsdag 11 juni 2019 (hele dag)