Week van de Lentekriebels

18 maart tot en met 22 maart

Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken.
Relationele en seksuele vorming gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels.
We maken gebruik van het digitale lespakket “Kriebels in je buik”. We worden hierin ondersteund door de regionale GGD.

 

Ouderbrief: Ouderbrief Lentekriebels 28022019.pdf