Groep 8

Algemene informatie

Het allerlaatste schooljaar van jullie zoon of dochter op basisschool Eerschot is aangebroken! Een jaar waaraan jullie kinderen hopelijk veel mooie herinneringen zullen hebben later. Een jaar waarin veel gaat gebeuren. Leuke dingen, maar vast ook dingen die ze minder leuk vinden. Het belangrijkste is dat we er met z’n allen een fijn schooljaar van gaan maken.
De eerste dagen gebruiken we om elkaar te leren kennen. Dit zetten we de komende weken voort, omdat we dit belangrijk vinden voor de groepsvorming. We maken hiervoor onder andere gebruik van de methode ‘GOED!’ Groepsontwikkeling en dynamiek. Elke dag besteden we hier tijd aan.

 

Voortgezet onderwijs

Dit jaar maken jullie samen met jullie kind een belangrijke keuze voor het vervolgonderwijs.

Vorig jaar is hierover al de nodige informatie gegeven en ook dit jaar zullen we jullie t.z.t. voorzien van alle belangrijke informatie. Op dit moment moeten er nog belangrijke beslissingen genomen worden m.b.t. de NIO (intelligentieonderzoek) en de eindtoets.

 

Eindadvies

Op 18, 20 en 21 februari krijgen de kinderen hun eindadvies te horen. Dit eindadvies wordt gegeven door de school (groepsleerkrachten, IB-er en directie) en is gebaseerd op onder andere werkhouding, LOVS-toetsen, rapport en het voorlopig advies.

 

Verkeersexamen

Het theoretisch verkeersexamen vindt plaats op 4 april 2019 en het praktisch verkeersexamen op 8 mei. T.z.t. ontvangen jullie hier meer informatie over. In de klas besteden we vanaf januari extra aandacht aan de verkeersregels.

 

Schoolkamp

Op maandag 27 mei vertrekken we richting Het Uilenest te Geldrop. Op woensdag 29 mei komen we weer aan op school en hebben de kinderen een lang Hemelvaartsweekend om bij te komen (en wij ook). Afgelopen jaar hebben we gebruik kunnen maken van ouders die ons het hele kamp hebben ondersteund. Ook dit jaar willen we graag een beroep doen op ouders. Wie kan en wil ons helpen tijdens het schoolkamp? Graag horen we dit zo snel mogelijk, zodat we op tijd kunnen beginnen met de voorbereidingen.

 

Musical

Ook voor de musical hebben we hulpouders nodig. T.z.t. zal/zullen de klassenouder(s) hierover een mailtje sturen.

 

Huiswerk

De kinderen krijgen in groep 8 twee keer per week huiswerk mee. Ook krijgen ze voor Engels bij elke unit een overhoring van de woordjes en de zinnen, deze kunnen ze thuis leren. De overhoring telt niet mee voor het rapport.