Groep 7

Algemene informatie

Voorlopig advies

In groep 7 wordt bij het eindgesprek een voorlopig advies gegeven voor het voortgezet onderwijs.

De totstandkoming is hetzelfde als de informatie van groep 8 en kan hier worden toegevoegd.

 

Entreetoets
In april wordt de Entreetoets afgenomen. Informatie over deze toets wordt tijdig aan ouders en kinderen gegeven. De uitslag is ongeveer drie weken na afname en de bespreking van de uitslag is tijdens het eindgesprek in groep 7.

 

Huiswerk

De kinderen krijgen 1 keer per week huiswerk mee naar huis.