Groep 6

Algemene informatie

Engels

In groep 6 wordt een start gemaakt met Engels. Dit is een halfuur per week. Toetsen worden pas afgenomen vanaf groep 7.

 

Muziek:
woensdag 10.30 – 11.15 uur (juf Cindy)

Rekenen

Tafels

Ook in groep 6 is het erg belangrijk om de tafels te blijven oefenen. Ook de kinderen van groep 6 krijgen de mogelijkheid om extra te oefenen en eventueel tafels te herkansen.

Digitale en analoge klok
Voor veel kinderen in groep 6 blijft dit lastig. De kinderen die nog moeite hebben met de klok, nemen we mee in het aanbod van groep5 .Het is fijn als u thuis ook met uw kind oefent.

Taal

Spelling

In groep 6 worden de woordenlijsten van verschillende categorieën in één pakketje aan het begin van het schooljaar mee naar huis gegeven. Dit wil dus zeggen van thema 1 tot en met 8. Bewaar dit dus goed. Op klasbord vermelden we wanneer we aan een nieuw thema beginnen.