Groep 5

Algemene informatie

Wereldoriëntatie

In groep 5 worden aardrijkskunde, natuur en geschiedenis (Naut, Meander en Brandaan)  apart aangeboden. Als we een thema hebben afgerond krijgen de kinderen een toets.

Vanaf blok 3 bij aardrijkskunde wordt er ook topo aangeboden.

Leren van W.O. toetsen mag thuis. Voor topografie krijgen zij een geplastificeerde kaart. Deze moet wel weer mee terug naar school. Het is de bedoeling dat Topo toetsen thuis worden geleerd. In de klas worden tips gegeven om te leren; samenvatting maken, iedere dag 1 hoofdstuk etc.

 

Daarnaast werken we  met leerarrangementen.

 

Muziek

Muziekles van muziekjuf Cindy op de woensdagen van 9:30u tot 10:15u.

Rekenen

Tafels
In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst de tafel van 7, 8 en 9 aangeboden. Omdat herhaling erg belangrijk is voor het automatiseren van de tafels, krijgen de kinderen ook de tafels van 1 t/m 6 en 10 weer aangeboden in verschillende vormen (denk aan; liedjes, versjes, spelletjes, werkbladen). Na een aantal weken oefenen, krijgen ze een tafeltoets. De kinderen hebben de tafel gehaald als ze 40 sommen goed hebben in 2 minuten. Alle kinderen hebben een tafelknipkaart waarop te zien is welke tafels ze beheersen en welke nog niet. Als de tafeltoets niet gehaald is, mogen de kinderen deze herkansen. Jullie krijgen via de mail bericht over de data van de tafeltoetsen


Digitale en analoge klok:

Bij de start van groep 5 moeten de kinderen alle analoge en digitale tijden kennen (denk dus ook aan de 10 minuten voor half 7, 5 minuten over 6 etc.). Dit is voor veel kinderen nog lastig, daarom oefenen we extra met klokken.

Taal

Taal

  • We werken op 3 niveaus; de niveaus worden bepaald door de instapoefening. 
  • De thema’s zijn hetzelfde als de thema’s bij Spelling. Het heeft dus echt overlap. 
  • Na 3 weken wordt een toets afgenomen op verschillende onderdelen. Strenge en kritische telling. Zo haal je de sterke lln er echt uit. In week 4 werken de kinderen op niveau. 

Spelling

  • Er zijn bij Taal en Spelling geen vaste niveaugroepen.
  • Vanaf groep 5 worden de woordenlijsten van verschillende categorieën in één pakketje aan het begin van het schooljaar mee naar huis gegeven. Dit wil dus zeggen van thema 1 tot en met 8.
    Bewaar dit dus goed. Op dinsdag en donderdag wordt de instructie gegeven van de nieuwe woorden en een stukje herhaling van categorieën die al aan bod zijn geweest. Na deze instructie volgt een instapdictee. Op klasbord vermelden we wanneer we aan een nieuw thema beginnen.

Nieuwsbegrip

De teksten van Nieuwsbegrip zijn op niveau:

  • Niveau A: groep 5 en 6
  • Niveau B: groep 7 en 8
  • Niveau C: betere lezers basisonderwijs

Zo bestaat er ook de mogelijkheid om kinderen die wat meer aan kunnen een tekst op hoger niveau te laten lezen en kinderen die juist meer moeite hebben met lezen een tekst op lager niveau.