Groep 4

Algemene informatie

In groep 4 gaan we 1x per 2 weken schoolzwemmen in zwembad "de Neul".

Rekenen

Op rekengebied staat onder andere het aanbieden van de tafels van 1 t/m 6 en 10 centraal in groep 4. Ook wordt het automatiseren van + en – sommen verder uitgebreid.

Taal

  • De kinderen hebben in groep 3 leren lezen, in groep 4 gaan we verder met het onderhouden en verbeteren van het leesniveau. Door middel van diverse werkvormen wordt het leesonderwijs aangeboden. Denk hierbij aan tutorlezen, duo lezen, race lezen enz.
  • De kinderen maken kennis met begrijpend lezen a.d.h.v. Nieuwsbegrip.

Het is van belang dat kinderen thuis ook oefenen met lezen. Hardop lezen is belangrijker dan in stilte lezen. Bij het oefenen met lezen, denk dan aan de volgende tips;

  • samen lezen
  • fout lezen, kind verbetert
  • om beurten een regel
  • voorlezen aan broertje/zusje
  • raden hoe het verhaal verder gaat
  • vragen stellen over het gelezen stuk
  • boeken halen bij de bibliotheek