Informatie over groep 3

Algemene informatie

-        Leerlingen mogen in groep 3 nog veel handelend bezig zijn met bijv. rekenen, hoekenwerk, veel interactieve instructie met veel beweegspelletjes erbij.

-        In het begin van het schooljaar gymmen we een keer i.p.v. twee keer zodat we vaker buiten kunnen spelen. We merken dat ze dat nog wat meer nodig hebben.

-        De kinderen van groep 3 maken geen tekening meer voor ouders als ze jarig zijn.

Lijn 3

In groep 3 werken we met lijn 3. Zo ongeveer om de dag leren we een nieuwe letter lezen en schrijven (niet zoals vroeger een nieuw woord). Het verhaal in het leesboek bevat een makkelijke en moeilijke tekst, zodat de kinderen het verhaal op eigen niveau kunnen lezen.


In onderstaande bijlage vindt u de uitleg over "lijn 3"
Lijn 3.pdf

Rekenen

De 1e eerste helft van het schooljaar laten we de methode wat los en werken we in circuitvorm, waar de leerlingen handelend bezig zijn.

A.d.h.v. de gestelde doelen wordt het circuit doorlopen en hebben alle kinderen die week de onderdelen ingeoefend.

Handelend rekenen is nog erg van belang om spelend en ontdekkend tot leren te komen. Op die manier kun je een rustige overgang maken naar het platte vlak.

Op maat werken is hierbij goed mogelijk, omdat kinderen zelf uitdaging op zullen zoeken d.m.v. zelf een moeilijkere opdracht bedenken. Daarbij kunnen we bekijken of een onderdeel wel of niet goed beheerst wordt en eventueel een stap verder of terug kunnen zetten.

We hebben aandacht voor:

  • Vooruit- en terugtellen t/m 40, getallenlijn tot 100
  • Cijfer schrijven
  • Splitsen t/m 10, eraf en erbij tot 10 en tot 20
  • Snelle dobbelsteen herkenning
  • Hele uren
  • geldrekenen met munten en briefjes van 5 en 10