Expliciete Directe Instructie model (EDI)

Op basisschool Eerschot hanteren wij het Expliciete Directe Instructie model (EDI).

Het EDI-model bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Ons onderwijs heeft als doel om de leerstof succesvol aan te bieden aan zowel de sterke, gemiddelde als risicoleerlingen.

Een belangrijke techniek is het controleren van het begrip tijdens de verschillende lesonderdelen zodat de leerlingen zelfstandig de leerstof kunnen verwerken.


In dit document staat het EDI-model verder omschreven: Expliciete Directe Instructie model.pdf