Kinderopvang De Verbinding

Basisschool Eerschot ontwikkelt zich tot brede school of integraal kind centrum. De samenwerking tussen school en opvangorganisatie is daarbij evenwaardig.
De school ontwikkelt samen met Kinderopvangorganisatie de Verbinding een eenduidige visie op een doorgaande ontwikkeling en organiseert gezamenlijk activiteiten waarin dit zichtbaar is.

De Verbinding

Basisschool Eerschot ontwikkelt zich tot een brede school of integraal kindcentrum. Vanaf augustus 2017 ontwikkelen we samen met kinderopvangorganisatie De Verbinding een eenduidige visie op een doorgaande ontwikkeling en organiseren we gezamenlijke activiteiten waarin dit zichtbaar is. Om een optimale ontwikkeling te waarborgen is er sprake van een warme overdracht van de kinderen in opvang naar de basisschool.
De Verbinding is een organisatie die kleinschalige opvang biedt aan kinderen van 0 tot 12 jaar. De Verbinding is actief in Sint-Oedenrode op veertien locaties. De naam is gekozen om uit te drukken dat we ons verbonden voelen met u als ouders en met de vraag van uw kind. De naam verwijst ook naar de visie op zorg en dienstverlening die voor al onze locaties gelijk is. Daarnaast staan wij ook voor openheid, duidelijkheid en structuur die geboden wordt aan het kind en zijn ouders. Dat gebeurt steeds in een sfeervolle omgeving die uitnodigend en vertrouwd is.
Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige begeleiding en verzorging, die geboden wordt door goed opgeleide pedagogisch medewerkers. We stellen ons actief op in het vormen van integrale kindcentra. Samenwerking met de scholen in Sint-Oedenrode en doorgaande leerlijnen vinden we erg belangrijk.
Binnen de muren van Basisschool Eerschot bevindt zich een kinderdagverblijf, een peutergroep en een BSO-groep.

Buitenschoolseopvang
Kinderen die naar Basisschool Eerschot gaan, kunnen voor en na schooltijd terecht in de BSO lokalen. We werken met twee leeftijd gerelateerde groepen en mogen in totaal 50 kinderen opvangen. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport en spel als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen.
Op de BSO groep staan vier vaste pedagogisch medewerkers. Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag, van 7.30 tot 8.30 uur en van 14.15 tot 17.45 resp. 18.30 uur.

Zwemles tijdens de BSO!
Kinderen vanaf 5 jaar van Basisschool Eerschot krijgen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur de kans om tijdens de BSO deel te nemen aan de zwemles bij Zwembad de Neul. De kinderen worden hierbij begeleid door een pedagogisch medewerkster vanuit de Verbinding. Deze begeleidt de kinderen naar het zwembad, blijft daar om te helpen met bijvoorbeeld omkleden en brengt de kinderen weer terug naar de BSO. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de kosten voor de BSO gedurende deze uren wel doorlopen. U kunt uw kind aan het einde van de dag op de normale tijd ophalen bij de BSO. Indien u uw kind wilt laten deelnemen aan deze zwemles, ontvangt u bovendien 10% korting op het normale tarief voor de zwemles.

Peuteropvang 2 tot 4 jaar:
Vanaf een leeftijd van 2 jaar en 4 maanden zijn kinderen welkom bij de peutergroep op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur. We werken zoveel mogelijk met de combinatiegroepen maandag-donderdag en dinsdag-vrijdag. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en 2 vaste pedagogisch medewerkers. Het programma van de peuteropvang bereidt kinderen goed voor op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk en Puk. Deze methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons pedagogisch beleidsplan.
De peuteropvang is geopend tijdens de schoolweken. In de schoolvakanties is er geen peuteropvang.

KDV:
Het kinderdagverblijf heeft 12 plaatsen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en is geopend van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.45 tot 18.15 uur. We werken met vaste pedagogisch medewerkers op de groep. Er is samenwerking met de basisschool en de programma’s worden indien mogelijk op elkaar afgestemd.

 

Nadere informatie over de opvangmogelijkheden binnen basisschool Eerschot vindt u op de website.
www.deverbinding-sintoedenrode.nl.
Telefonische informatie kan gevraagd worden op de volgende nummers:
BSO Eerschot: 06-16-504287
KDV Eerschot 06-19921644
Ingrid van den Biggelaar: 06-33149006

Formulieren en tarieven

Formulieren en tarieven voor het schooljaar 2018-2019 zijn te vinden op de website van De Verbinding.