Schooltijden

Groepen 1 t/m 8 (Per 01-08-2017):
Maandag t/m vrijdag: van 08:30u tot 14:15u
Inclusief 30 minuten lunchpauze

Per 01-08-2019 zijn de schooltijden voor de groepen 1 t/m 8: van 08:30u tot 14:00u

Aanvraag voor verlof

Luxe Verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. 
Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

 

Via onderstaand formulier kunt u verlof aanvragen voor uw (kind)eren. Het formulier kan op school bij de directie worden ingeleverd.
U wordt per mail geïnformeerd of het verlof wordt verleend of niet.


Aanvraagformulier voor verlof-skoso2014.pdf

Vakantierooster

Schoolvakanties 2017-2018:
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 05 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 12 t/m 16 februari 2018
Meivakantie: 23 april t/m 4 mei 2018Z
Zomervakantie: 9 juli t/m 17 augustus 2018

Vrije (mid)dagen voor alle leerlingen:
2e Paasdag: Maandag 2 april 2018
Koningsdag: Donderdag 27 april 2018 (in meivakantie)
Bevrijdingsdag: Vrijdag 5 mei 2018 (in meivakantie)
Hemelvaart: Donderdag 10 mei 2018 en vrijdag 11 mei 2018
2e Pinksterdag: Maandag 21 mei 2018
Laatste schooldag: 6 juli 2018 (vanaf 12:00 uur)

STUDIEDAGEN 2017-2018:
Studiedagen 18 september 2017
5 oktober 2017 ( vanaf 12.00 uur)
9 november 2017
6 december 2017
9 mei 2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Schoolvakanties 2018-2019: 

Herfstvakantie: maandag 15 okt. t/m  vrijdag 19 okt 2018

Kerstvakantie: maandag 24 dec. 2018  t/m vrijdag 4 jan 2019

Voorjaarsvakantie: maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019

Meivakantie: maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019 

Zomervakantie:  maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019


Vrije (mid)dagen voor alle leerlingen:
2de Paasdag: maandag 22 april 2019 (in meivakantie)

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019 (in meivakantie)

Bevrijdingsdag: zondag 5 mei ( in meivakantie)

Hemelvaart: donderdag 30 mei en 31 mei 2019

2de Pinksterdag: maandag 10 juni 2019

Laatste schooldag: vrijdag 5 juli (vanaf 12.00 uur)


STUDIEDAGEN 2018-2019:

Studiedag SKOSO: donderdag 4 okt.


De andere studiedagen worden nog gepland.