lunchen op school

Lunchprotocol

Basisschool Eerschot gaat m.i.v. het schooljaar 2017-2018 het 5-gelijke dagen model invoeren. Dat betekent dat alle kinderen de lunch op school nuttigen. De middagpauze zal dan komen te vervallen. De schooldag begint om 8.30 uur en is om 14.15 uur afgelopen. Alle dagen zijn gelijk!
In het voorbereidingstraject zijn er gesprekken gevoerd met de ouders en het team.
Er zijn 2 ouderavonden georganiseerd en vervolgens hebben ouders en team hun stem uitgebracht.
De meerderheid van de ouders en team kiest voor het 5 gelijke dagen model. Deze uitslag geeft een duidelijk beeld. De MR heeft dan ook besloten om toestemming te geven aan de school om met ingang van schooljaar 2017-2018 te starten met het 5 gelijke dagen model.
In dit protocol vindt u onder meer informatie over wat werken met het 5 gelijke dagen model voor onze school betekent, wat het betekent voor de organisatie en de praktische zaken zoals afspraken over het lunchen in de klas.

(Lunch)Protocol 5-gelijke dagen - 11072017.pdf